Podmínky ubytování

Objednávka ubytování se provádí prostřednictvím formuláře na těchto stránkách. Na základě potvrzení termínu poskytovatelem ubytování provede objednatel - návštěvník  úhradu 50% ceny za ubytování (není-li dohodnuto jinak). Uhrazením této zálohy návštěvník stvrzuje souhlas s podmínkami ubytování tak, jak jsou níže uvedené.

 

Doba nástupu je vždy v sobotu mezi 14.00 a 18.00 hod. (není-li dohodnuto jinak). Objekt musí být vyklizen nejpozději do 10.00 hod. následující sobotu nebo příslušný den, dle délky pobytu.

 

Návštěvníci převezmou objekt od předávající osoby v bezvadném stavu, a budou obeznámeni se všemi elektrickými spotřebiči a jejich ovládáním. Na případné nedostatky je nutné upozornit ihned při přebírání objektu.

 

Při přebírání bude sepsán stav elektroměru a energii nad rámec běžné spotřeby (viz. ceník) návštěvník uhradí po ukončení pobytu.

 

Při nástupu pobytu bude návštěvníkem uhrazen doplatek zbývající ceny pobytu dle objednávky a   vratná kauce ve výši 1500,- Kč. Kauce bude použita na úhradu škody v případě poškození objektu nebo jeho vybavení, nebo na tzv. „Extra úklid“ (viz. níže). 

 

Po ukončení pobytu rekreant předá objekt dohodnuté osobě ve stavu, ve kterém ho přebral. Běžný úklid objektu je v ceně pobytu. Pokud bude objekt znečištěn nad rámec běžného užívání (... asi tak, jak většina lidí udržuje svou vlastní domácnost :-) ),  bude složená kauce použita na provedení tzv. „Extra úklidu“. 

 

Ceny, kapacita osob a další podmínky jsou samostatně uvedené v Ceníku.


 
Chalupa "Old Times", Příslop 1, 384 04 Chroboly
Kontakt: tel: +420 608 028 346, e-mail: info@helvit.cz